Utama Yang Lain $ 5,000 Kembali ke Hadiah Sekolah

$ 5,000 Kembali ke Hadiah SekolahDari bilik darjah dan gimnasium hingga ke dewan muzik dan bas lawatan lapangan, sekolah dipenuhi dengan genius setiap hari. Pendidik bekerja tanpa lelah untuk memastikan anak-anak kita dilengkapkan untuk berjaya, tetapi selalunya dengan sumber yang terhad. Itulah sebabnya DesktopLinuxAtHome memberi anda peluang untuk memperkasakan minda genius dengan kami $ 5,000 Kembali ke Hadiah Sekolah . DesktopLinuxAtHome sudah terlalu banyak menggunakan cara ibu bapa dan sekolah merekrut sukarelawan , pengumpulan dana dan merancang acara . Sekarang kita memperkasakan generasi akan datang. Namakan sekolah kegemaran anda hari ini untuk berpeluang menang besar dan dapatkan wang tunai tambahan ke sekolah untuk diri sendiri. Hadiah:
(1) Hadiah Utama $ 5,000 ke Sekolah Kegemaran
(1) Hadiah $ 250 kepada Peserta Peraduan dengan Pencalonan yang Menang

Masukkan Sekarang:

  1. Namakan sekolah kegemaran anda dalam borang Rafflecopter di bawah. Kembali sekali setiap hari untuk meningkatkan peluang anda!
  2. Kongsi peraduan ini dengan keluarga, rakan dan kakitangan sekolah untuk meningkatkan peluang anda untuk menang.
  3. Periksa semula selepas 21/9/18 untuk melihat sama ada sekolah anda menang! Tempoh promosi Giveaway adalah 8/1/18 - 9/15/18.
hadiah Rafflecopter

Peraturan Rasmi:

Dengan memasukkan dan mengambil bahagian dalam DesktopLinuxAtHome $ 5,000 Back to School Giveaway, peserta ('Peserta') sepenuhnya dan tanpa syarat bersetuju untuk menerima dan terikat dengan 'Peraturan Rasmi' ini dan oleh semua keputusan DesktopLinuxAtHome ('Penaja'), yang merangkumi, tanpa batasan, keputusan mengenai kelayakan, pemenang dan penafsiran istilah yang digunakan dalam Peraturan Rasmi ini, yang akan muktamad dan mengikat dalam semua aspek. 1. TIADA PEMBELIAN ATAU PEMBAYARAN TIDAK DIPERLUKAN UNTUK MASUK ATAU MENANG. Log masuk ke https://www.signupgenius.com/about/back-to-school-giveaway-2018.cfm ('Laman Giveaway') antara 12:00:00 pagi EDT pada 1 Ogos 2018 dan 11:59:59 malam EDT pada 15 September 2018 ('Tempoh Promosi') dan ikuti arahan yang dipaparkan di DesktopLinuxAtHome $ 5,000 Kembali ke School Giveaway Page untuk memasukkan melalui borang penyertaan Rafflecopter. 2. BUTIRAN MASUK: Peserta boleh menghantar satu (1) Set penyertaan Rafflecopter setiap alamat e-mel. Setiap Peserta akan berada diperlukan untuk: a) menamakan satu 'Sekolah Kegemaran' dengan memberikan nama sekolah dan b) memberikan Bandar dan Negeri di mana sekolah itu berada. Penyertaan tambahan boleh diperoleh dengan menyelesaikan tugas yang dipilih melalui borang penyertaan Rafflecopter di Laman Giveaway, seperti, tetapi tidak terhad kepada: Sertai senarai e-mel DesktopLinuxAtHome, 'Lawati' DesktopLinuxAtHome di Facebook, Ikuti @DesktopLinuxAtHome di Pinterest, Pin Gambar dari DesktopLinuxAtHome.com, Ikuti @DesktopLinuxAtHome di Twitter, Tweet mengenai Giveaway, Ikuti @DesktopLinuxAtHome di Instagram. Penyertaan setiap hari boleh diperoleh dengan pilihan entri 'Tweet about Giveaway'. Peserta boleh menghantar penyertaan setiap hari dengan mencalonkan Sekolah Kegemaran setiap hari selama Tempoh Promosi. 3. KELAYAKAN: Untuk layak memasuki DesktopLinuxAtHome $ 5,000 Back to School Giveaway, Peserta mestilah berumur lapan belas (18) tahun ke atas, tinggal di A.S. benua dan mempunyai alamat e-mel yang sah. Hadkan satu (1) set kemasukan Rafflecopter bagi setiap orang yang layak. Sekiranya lebih daripada satu borang penyertaan dihantar setiap orang yang layak, semua penyertaan yang dihantar oleh Peserta tersebut akan dianggap tidak sah. Semua penyertaan yang dihantar oleh individu yang berumur kurang dari lapan belas (18) tahun akan dianggap tidak sah. Sekiranya lebih kurang maklumat dihantar dalam entri daripada yang diminta, entri boleh dianggap tidak sah. Semua penyertaan mesti diterima semasa Tempoh Promosi untuk layak mendapat hadiah. Untuk layak mendapat hadiah, Sekolah Kegemaran yang dicalonkan mestilah sekolah yang diiktiraf sekarang. Untuk tujuan pemberian ini, 'sekolah yang diiktiraf' a) mesti mempunyai pendaftaran pelajar lebih daripada 50 pelajar, dan b) mestilah sekolah yang diiktiraf dalam komuniti. Penaja berhak memutuskan apa yang menjadi 'sekolah yang diiktiraf.' Peserta menyatakan dan menjamin bahawa semua maklumat yang diberikan oleh Entrant berkaitan dengan GiveU $ 5000 Kembali ke Sekolah DesktopLinuxAtHome adalah benar, tepat dan lengkap pada tarikh kemasukan. Penaja berhak, pada bila-bila masa dan mengikut budi bicara mutlak mereka, untuk membatalkan kelayakan dan / atau menganggap Peserta atau penyertaan tidak layak untuk menyertai DesktopLinuxAtHome $ 5,000 Kembali ke Sekolah Giveaway. 4. HADIAH: Satu (1) Peserta yang Memenangi akan dipilih melalui lukisan secara rawak pada atau sebelum 21 September 2018. Peserta yang Memenangi akan menerima kad hadiah Visa berjumlah $ 250. 'Sekolah Kegemaran' yang dicalonkan oleh Pemenang Pemenang akan diiktiraf sebagai Sekolah Pemenang Hadiah Utama dan akan menerima cek bernilai $ 5,000. Sekolah Pemenang Hadiah Utama tidak boleh menggantikan, memberikan atau memindahkan hadiah. Peluang menang berdasarkan jumlah penyertaan yang diterima dalam Tempoh Promosi. Sekiranya Winning Entrant mencalonkan lebih dari satu sekolah semasa Tempoh Promosi, Winning School akan berdasarkan pada entri pertama yang dihantar. 5. SYARAT-SYARAT HADIAH UMUM / TUNTUTAN HADIAH: Peserta yang Memenangi akan diberitahu melalui alamat e-mel yang dihantar melalui entri Rafflecopter mereka setelah pengesahan penyertaan. Sekiranya DesktopLinuxAtHome tidak dapat menghubungi pemenang hadiah dari maklumat penyertaan dalam masa lima (5) hari dari pemberitahuan e-mel, pemenang peraduan akan kehilangan hadiahnya dan Peserta Pemenang lain akan dipilih melalui lukisan secara rawak. Peserta Winning diharapkan dapat memberikan maklumat hubungan tambahan untuk Sekolah Pemenang Hadiah Utama yang dicalonkan jika perlu. Winning Entrant dan Grand Prize Winning School akan menerima hadiah mereka dalam masa empat (4) minggu dari akhir pemberian hadiah. Tiada penggantian, penyerahan atau pemindahan hadiah apa pun yang akan dibenarkan, kecuali atas budi bicara DesktopLinuxAtHome, yang berhak untuk mengganti hadiah atau komponen hadiah dengan wang tunai atau hadiah lain yang setanding atau bernilai lebih besar. Dengan memasukkan hadiah ini, setiap calon pemenang menyetujui penggunaan nama dan nama Sekolah Kegemaran untuk tujuan publisiti oleh DesktopLinuxAtHome tanpa pampasan atau izin tambahan, jika dibenarkan oleh undang-undang. Sekiranya hadiah dilucutkan atas sebab apa pun, DesktopLinuxAtHome berhak untuk memberikan hadiah itu kepada calon pemenang alternatif dari antara penyertaan yang layak. 6. SIARAN: Promosi ini sama sekali tidak ditaja, disokong atau ditadbir oleh, atau dikaitkan dengan, Facebook, Twitter, Pinterest, Instagram atau Rafflecopter. Semua Peserta memberikan maklumat kepada DesktopLinuxAtHome. Penyertaan dalam promosi ini tertakluk pada Peraturan Rasmi . Penaja berhak mendiskualifikasi mana-mana orang yang diyakini telah sengaja melanggar Peraturan Rasmi ini. Selain itu, pandangan dan pendapat yang diluahkan oleh pengikut di laman web media sosial tidak semestinya mencerminkan pandangan dan pendapat DesktopLinuxAtHome. DesktopLinuxAtHome sama sekali tidak bertanggungjawab atas kata-kata, penyerahan atau tindakan pengikut. DesktopLinuxAtHome mempunyai hak eksklusif untuk, mengikut budi bicara mutlaknya, menentukan sama ada mahu menerbitkan, membuang atau menyunting respons yang disiarkan atau tidak. 7. PENAJA: DesktopLinuxAtHome, 13777 Ballantyne Corporate Place, Suite 500, Charlotte, NC 28277.

Dihantar oleh Kate White


$ 5,000 Kembali ke Hadiah Sekolah

Dari bilik darjah dan gimnasium hingga ke dewan muzik dan bas lawatan lapangan, sekolah dipenuhi dengan genius setiap hari. Pendidik bekerja tanpa lelah untuk memastikan anak-anak kita dilengkapkan untuk berjaya, tetapi selalunya dengan sumber yang terhad. Itulah sebabnya DesktopLinuxAtHome memberi anda peluang untuk memperkasakan minda genius dengan kami $ 5,000 Kembali ke Hadiah Sekolah . DesktopLinuxAtHome sudah terlalu banyak menggunakan cara ibu bapa dan sekolah merekrut sukarelawan , pengumpulan dana dan merancang acara . Sekarang kita memperkasakan generasi akan datang. Namakan sekolah kegemaran anda hari ini untuk berpeluang menang besar dan dapatkan wang tunai tambahan ke sekolah untuk diri sendiri. Hadiah:
(1) Hadiah Utama $ 5,000 ke Sekolah Kegemaran
(1) Hadiah $ 250 kepada Peserta Peraduan dengan Pencalonan yang Menang

Masukkan Sekarang:

  1. Namakan sekolah kegemaran anda dalam borang Rafflecopter di bawah. Kembali sekali setiap hari untuk meningkatkan peluang anda!
  2. Kongsi peraduan ini dengan keluarga, rakan dan kakitangan sekolah untuk meningkatkan peluang anda untuk menang.
  3. Periksa semula selepas 21/9/18 untuk melihat sama ada sekolah anda menang! Tempoh promosi Giveaway adalah 8/1/18 - 9/15/18.
hadiah Rafflecopter

Peraturan Rasmi:

Dengan memasukkan dan mengambil bahagian dalam DesktopLinuxAtHome $ 5,000 Back to School Giveaway, peserta ('Peserta') sepenuhnya dan tanpa syarat bersetuju untuk menerima dan terikat dengan 'Peraturan Rasmi' ini dan oleh semua keputusan DesktopLinuxAtHome ('Penaja'), yang merangkumi, tanpa batasan, keputusan mengenai kelayakan, pemenang dan penafsiran istilah yang digunakan dalam Peraturan Rasmi ini, yang akan muktamad dan mengikat dalam semua aspek. 1. TIADA PEMBELIAN ATAU PEMBAYARAN TIDAK DIPERLUKAN UNTUK MASUK ATAU MENANG. Log masuk ke https://www.signupgenius.com/about/back-to-school-giveaway-2018.cfm ('Laman Giveaway') antara 12:00:00 pagi EDT pada 1 Ogos 2018 dan 11:59:59 malam EDT pada 15 September 2018 ('Tempoh Promosi') dan ikuti arahan yang dipaparkan di DesktopLinuxAtHome $ 5,000 Kembali ke School Giveaway Page untuk memasukkan melalui borang penyertaan Rafflecopter. 2. BUTIRAN MASUK: Peserta boleh menghantar satu (1) Set penyertaan Rafflecopter setiap alamat e-mel. Setiap Peserta akan berada diperlukan untuk: a) menamakan satu 'Sekolah Kegemaran' dengan memberikan nama sekolah dan b) memberikan Bandar dan Negeri di mana sekolah itu berada. Penyertaan tambahan boleh diperoleh dengan menyelesaikan tugas yang dipilih melalui borang penyertaan Rafflecopter di Laman Giveaway, seperti, tetapi tidak terhad kepada: Sertai senarai e-mel DesktopLinuxAtHome, 'Lawati' DesktopLinuxAtHome di Facebook, Ikuti @DesktopLinuxAtHome di Pinterest, Pin Gambar dari DesktopLinuxAtHome.com, Ikuti @DesktopLinuxAtHome di Twitter, Tweet mengenai Giveaway, Ikuti @DesktopLinuxAtHome di Instagram. Penyertaan setiap hari boleh diperoleh dengan pilihan entri 'Tweet about Giveaway'. Peserta boleh menghantar penyertaan setiap hari dengan mencalonkan Sekolah Kegemaran setiap hari selama Tempoh Promosi. 3. KELAYAKAN: Untuk layak memasuki DesktopLinuxAtHome $ 5,000 Back to School Giveaway, Peserta mestilah berumur lapan belas (18) tahun atau lebih tua, tinggal di A.S. benua dan mempunyai alamat e-mel yang sah. Hadkan satu (1) set kemasukan Rafflecopter bagi setiap orang yang layak. Sekiranya lebih daripada satu borang penyertaan dihantar setiap orang yang layak, semua penyertaan yang dihantar oleh Peserta tersebut akan dianggap tidak sah. Semua penyertaan yang dihantar oleh individu yang berumur kurang dari lapan belas (18) tahun akan dianggap tidak sah. Sekiranya lebih kurang maklumat dihantar dalam entri daripada yang diminta, entri boleh dianggap tidak sah. Semua penyertaan mesti diterima semasa Tempoh Promosi untuk layak mendapat hadiah. Untuk layak mendapat hadiah, Sekolah Kegemaran yang dicalonkan mestilah sekolah yang diiktiraf sekarang. Untuk tujuan pemberian ini, 'sekolah yang diiktiraf' a) mesti mempunyai pendaftaran pelajar lebih daripada 50 pelajar, dan b) mestilah sekolah yang diiktiraf dalam komuniti. Penaja berhak memutuskan apa yang menjadi 'sekolah yang diiktiraf.' Peserta menyatakan dan menjamin bahawa semua maklumat yang diberikan oleh Entrant berkaitan dengan GiveU $ 5000 Kembali ke Sekolah DesktopLinuxAtHome adalah benar, tepat dan lengkap pada tarikh kemasukan. Penaja berhak, pada bila-bila masa dan mengikut budi bicara mutlak mereka, untuk membatalkan kelayakan dan / atau menganggap Peserta atau penyertaan tidak layak untuk menyertai DesktopLinuxAtHome $ 5,000 Kembali ke Sekolah Giveaway. 4. HADIAH: Satu (1) Peserta yang Memenangi akan dipilih melalui lukisan secara rawak pada atau sebelum 21 September 2018. Peserta yang Memenangi akan menerima kad hadiah Visa berjumlah $ 250. 'Sekolah Kegemaran' yang dicalonkan oleh Pemenang Pemenang akan diiktiraf sebagai Sekolah Pemenang Hadiah Utama dan akan menerima cek bernilai $ 5,000. Sekolah Pemenang Hadiah Utama tidak boleh menggantikan, memberikan atau memindahkan hadiah. Peluang menang berdasarkan jumlah penyertaan yang diterima dalam Tempoh Promosi. Sekiranya Winning Entrant mencalonkan lebih dari satu sekolah semasa Tempoh Promosi, Winning School akan berdasarkan pada entri pertama yang dihantar. 5. SYARAT-SYARAT HADIAH UMUM / TUNTUTAN HADIAH: Peserta yang Memenangi akan diberitahu melalui alamat e-mel yang dihantar melalui entri Rafflecopter mereka setelah pengesahan penyertaan. Sekiranya DesktopLinuxAtHome tidak dapat menghubungi pemenang hadiah dari maklumat penyertaan dalam masa lima (5) hari dari pemberitahuan e-mel, pemenang peraduan akan kehilangan hadiahnya dan Peserta Pemenang lain akan dipilih melalui lukisan secara rawak. Peserta Winning diharapkan dapat memberikan maklumat hubungan tambahan untuk Sekolah Pemenang Hadiah Utama yang dicalonkan jika perlu. Winning Entrant dan Grand Prize Winning School akan menerima hadiah mereka dalam masa empat (4) minggu dari akhir pemberian hadiah. Tiada penggantian, penyerahan atau pemindahan hadiah apa pun yang akan dibenarkan, kecuali atas budi bicara DesktopLinuxAtHome, yang berhak untuk mengganti hadiah atau komponen hadiah dengan wang tunai atau hadiah lain yang setanding atau bernilai lebih besar. Dengan memasukkan hadiah ini, setiap calon pemenang menyetujui penggunaan namanya dan nama Sekolah Kegemaran untuk tujuan publisiti oleh DesktopLinuxAtHome tanpa pampasan atau izin tambahan, jika dibenarkan oleh undang-undang. Sekiranya hadiah dilucutkan atas sebab apa pun, DesktopLinuxAtHome berhak untuk memberikan hadiah itu kepada calon pemenang alternatif dari antara penyertaan yang layak. 6. SIARAN: Promosi ini sama sekali tidak ditaja, disokong atau ditadbir oleh, atau dikaitkan dengan, Facebook, Twitter, Pinterest, Instagram atau Rafflecopter. Semua Peserta memberikan maklumat kepada DesktopLinuxAtHome. Penyertaan dalam promosi ini tertakluk pada Peraturan Rasmi . Penaja berhak mendiskualifikasi setiap orang yang diyakini telah melanggar Peraturan Rasmi ini dengan sengaja. Selain itu, pandangan dan pendapat yang diluahkan oleh pengikut di laman web media sosial tidak semestinya mencerminkan pandangan dan pendapat DesktopLinuxAtHome. DesktopLinuxAtHome sama sekali tidak bertanggungjawab atas kata-kata, penyerahan atau tindakan pengikut. DesktopLinuxAtHome mempunyai hak eksklusif untuk, mengikut budi bicara mutlaknya, menentukan sama ada mahu menerbitkan, membuang atau menyunting respons yang disiarkan atau tidak. 7. PENAJA: DesktopLinuxAtHome, 13777 Ballantyne Corporate Place, Suite 500, Charlotte, NC 28277.Artikel Yang Menarik

Pilihan Editor

Senarai Pembungkusan Kuliah Di Luar Negara
Senarai Pembungkusan Kuliah Di Luar Negara
Bungkus pakaian dan bekalan yang betul untuk perjalanan kuliah di luar negara untuk memastikan anda cukup bersedia dengan barang keperluan. Gunakan senarai ini dengan petua dan trik untuk kelihatan seperti pro perjalanan.
Naik Taraf Suci, Batman!
Naik Taraf Suci, Batman!
Kerusi permainan gila £11,000 mempunyai tiga skrin, kamera web langsung dan URUT
Kerusi permainan gila £11,000 mempunyai tiga skrin, kamera web langsung dan URUT
Takhta impian PERMAINAN telah dicipta oleh Acer dan ia mempunyai setiap ciri yang boleh anda fikirkan. Kerusi Permainan Thronos Air akan membuatkan anda mendapat perhatian $13,999 (£11,500) tetapi sebaik sahaja anda …
Call of Duty Modern Warfare 2: Tarikh keluaran Remastered dalam perjalanan apabila permainan disahkan
Call of Duty Modern Warfare 2: Tarikh keluaran Remastered dalam perjalanan apabila permainan disahkan
GAMERS telah meminta permainan Modern Warfare 2 Remastered selama bertahun-tahun - dan nampaknya mereka akhirnya mendapat satu. PEGI telah menilai pengulangan semula kempen kontroversi permainan…
Argos menjual konsol Xbox One S tersuai dengan harga £3 – tetapi mereka hanya mempunyai 10
Argos menjual konsol Xbox One S tersuai dengan harga £3 – tetapi mereka hanya mempunyai 10
UNTUK MENYAMBUT pesta permainan tahunan E3, Argos menjalankan pertandingan yang membolehkan pemenang pertandingan bertuah membeli Xbox One S dengan harga £3 sahaja. Anda bukan sahaja boleh mendapatkan Xbox On digital semua…
Di mana untuk mencari artifak asing di Fortnite?
Di mana untuk mencari artifak asing di Fortnite?
Musim terbaru FORTNITE telah dirampas oleh makhluk asing kerana artifak kosmik bertaburan di sekitar peta. Musim 7 dilancarkan di Fortnite pada 8 Jun dan menampilkan khazanah kelawar tahap 1 baharu…
Misteri 'labah-labah gergasi' yang dilihat mengintai di permukaan MARS akhirnya terpecahkan
Misteri 'labah-labah gergasi' yang dilihat mengintai di permukaan MARS akhirnya terpecahkan
MISTERI yang menyelubungi apa yang kelihatan seperti labah-labah gergasi di permukaan Marikh akhirnya dapat diselesaikan. Corak pelik seperti labah-labah telah dilihat di kutub selatan Planet Merah 20 tahun…